Bàn học thông minh cho bé
th01
Trang này gồm các bài toán trừ một lần nhớ. Đây là các bài toán ban đầu giúp các em làm quen với phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình toán lớp 3.
Các em dùng chuột, kéo các số màu xanh ở dưới điền vào các ô kết quả ở mỗi bài toán.
17/06/2017 03:58:00 AM
th02
Mời các em tiếp tục thực hiện các bài toán trừ một lần nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình Toán Lớp 3.
Các em dùng chuột, kéo các số màu xanh ở dưới điền vào các ô kết quả ở mỗi bài toán.
17/06/2017 04:35:00 AM