Bàn học thông minh cho bé
PS KN
Phân số là gì? Phân số được viết như thế nào? Một phân số có mấy thành phần, cách gọi mỗi thành phần như thế nào? Mỗi thành phần cho biết điều gì trong phân số. Mời xem video có minh họa rõ, và giải thích những khái niệm này.
18/05/2017 03:17:00 AM
PS  bangnhau
Khái niệm phân số bằng nhau? Cách phân chia các phần bằng nhau trong phân số có nhiều cách khác nhau, nếu có giá trị bằng nhau thì các phân số đó bằng nhau. Để hiểu điều này, mời xem minh họa qua các ví dụ trong video.
18/05/2017 03:52:00 AM
PS ss
Phân số bằng 1, lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 là những phân số như thế nào? chúng có những đặc điểm gì? Có thể nhận biết một cách dễ dàng hay không? Những khái niệm này được trình bày cụ thể và trực quan trong video bài giảng sau.
18/05/2017 04:13:00 AM
PS rutgon
Những phân số có giá trị lớn, khó hình dung và phức tạp khi thực hiện phép tính. Để làm cho phân số đơn giản hơn, có số nhỏ, nhưng giá trị không đổi, phân số này dễ tính toán hơn, cách làm này gọi là rút gọn phân số. Khái niệm rút gọn phân số sẽ được minh họa rất rõ ràng trong video.
18/05/2017 04:27:00 AM
PS rutgon2
Rút gọn phân số dựa vào qui tắc nào? Vì sao cần phải rút gọn phân số tới phân số tối giản? Một phân tối giản là phân số như thế nào? Một số ví dụ về rút gọn phân số được hướng dẫn trong video.
18/05/2017 04:53:00 AM
PSqd3
Tại sao phải qui đồng mẫu số? Qui đồng mẫu số thực chất là làm gì? Có nhiều học sinh chưa thật sự hiểu rõ bản chất của vấn đề này. Video sẽ giải thích và minh họa rất trực quan, mời các em xem video.
18/05/2017 05:17:00 AM
PS qd1
Để qui đồng mẫu số, trước hết phải tìm một số sao cho số đó chia hết cho tất cả các mẫu số, số đó gọi là mẫu số chung. Dựa vào tính chất chia hết cho các số, tìm mẫu số chung và qui đồng như thế nào? Mời các em xem video hướng dẫn.
18/05/2017 05:39:00 AM
PS qd
Có một phương pháp khác để tìm mẫu số chung cũng bằng tính chất chia hết là: Chọn mẫu số chung lớn nhất, tìm giá trị chia hết cho số lớn nhất đó, xét có chia hết cho các mẫu số còn lại, rồi chọn là mẫu số chung. Mời xem video hướng dẫn phương pháp này.
18/05/2017 10:16:00 AM
PS  ss1
Khi gặp các phân số có cùng tử số, hoặc cùng mẫu số. Chúng ta dựa vào điều kiện nào để so sánh các phân số với nhau. Để hiểu rõ điều này, mời các em xem các ví dụ trực quan trên video.
18/05/2017 10:44:00 AM
PS ss1
So sánh các phân số có tử và mẫu số khác nhau. Trường hợp này chúng ta qui đồng mẫu số. Với phương pháp nhân chéo để qui đồng tương đối dễ. Cuối cùng dựa vào tính chất phân số cùng mẫu rồi so sánh.
18/05/2017 10:56:00 AM
Video 11: Thủ thuật so sánh phân số (Toán lớp 4)
Cách so sánh các phân số theo hai phương pháp: Dựa vào dấu hiệu các phân số = 1, > 1, <1, hoặc so sánh các giá trị các phân số với 1/2. Qua bài giảng cũng giúp các em sắp xếp được các phân số theo thứ tự lớn, nhỏ khác nhau.
18/05/2017 10:17:00 PM
PS ss3
So sánh và sắp xếp nhiều phân số nếu dựa vào qui đồng mẫu số đôi khi rất khó. Có một cách dễ thấy và thực hiện nhanh hơn là so sánh các phân số này với 1, hoặc 1/2. Sau đó sắp xếp các phân số theo thứ tự. Video hướng dẫn các bài toán khó hơn về sắp xếp các phân số.
18/05/2017 10:39:00 PM
PS cong
Muốn thực hiện phép cộng các phân số với nhau, công việc đầu tiên là làm gì? Có mấy bước thực hiện bài toán cộng phân số. Kiến thức nào quan trọng khi làm bài toán cộng phân số? Mời các em xem video bài giảng.
18/05/2017 11:05:00 PM
PScongnhieu
Tìm mẫu số chung cho nhiều phân số sẽ khó hơn. Một số nhỏ nhất chia hết cho các mẫu số của các phân số thì làm mẫu số chung. Mời các em xem hướng dẫn cách cách giải bài toán cộng nhiều phân số qua video.
18/05/2017 11:23:00 PM
PS stn+ps
Khi cộng phân số với số tự nhiên, chỉ cần biến đổi để đưa về dạng cộng hai phân số với nhau. Bài giảng giúp các em hai cách biến đổi số tự nhiên về dạng phân số, rất hay. Mời xem video bài giảng.
19/05/2017 03:20:00 AM
PS tru
Kiến thức quan trọng trong phép trừ phân số vẫn là qui đồng mẫu số. Tìm đươc mẫu số chung đúng, và nhanh là kỹ năng cần luyện tập xuyên suốt với những bài toán phân số. Video hướng dẫn các bước thực hiện phép trừ phân số.
19/05/2017 03:27:00 AM
PS stn ps
Trừ phân số với số tự nhiên, hoặc trừ số tự nhiên với phân số. Những trường hợp này đưa về dạng trừ hai phân số với nhau. Bài giảng hướng dẫn hai cách biến đổi số tự nhiên về dạng phân số, mời xem video.
19/05/2017 03:37:00 AM
PS nhan
Phép nhân phân số là phép tính đơn giản, và dễ thực hiện nhất trong các phép tính về phân số. Video hướng dẫn 3 cách: Nhân phân số với phân số, với số tự nhiên và nhân với một tổng.
19/05/2017 03:47:00 AM
PS chia
Khi thực hiện phép chia hai phân số với nhau, chúng ta không qui đồng mẫu số, chỉ cần nhân phân số thứ nhất với phân số thứ hai đảo ngược tử thành mẫu, cuối cùng là rút gọn về phân số tối giản là được. Mời các em xem video hướng dẫn chi tiết.
19/05/2017 03:58:00 AM
PS chia2
Có một cách khác để thực hiện phép chia phân số, cách này cần phải qui đồng mẫu số, nhưng có kết quả nhanh hơn và không cần tính toán. Khi có cùng mẫu số, kết quả chỉ là hai tử số. Mời các em xem video. Đây là cách chia khác không có trong sách giáo khoa.
19/05/2017 04:23:00 AM
Hotline: 0908 17 00 89
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây