Bàn học thông minh cho bé
Nhan6 tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Nhân 6. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng nhân 6. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng nhân 6.
05/06/2017 04:46:00 AM
Nhan6 Ngau Nhien
Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 6, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 6 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 6, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 6 dễ dàng.
05/06/2017 04:50:00 AM
Nhan7uan tu
Trang bài học này giúp các em học tuần tự bảng nhân 7 trong chương trình toán lớp 3.
Chương trình sẽ lần lượt phát sinh các bài toán trong bảng nhân 7. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả ứng với mỗi bài toán. Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng nhân 7.
05/06/2017 05:03:00 AM
Nhan7 Ngau Nhien
Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 7, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 7 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 7, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 7 dễ dàng.
05/06/2017 05:18:00 AM
Nhan8Tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Nhân 8. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng nhân 8. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng nhân 8.
05/06/2017 05:55:00 AM
Nhan 8
Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 8, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 8 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 8, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 8 dễ dàng.
05/06/2017 06:01:00 AM
Nhan9Tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Nhân 9. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng nhân 9. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng nhân 9.
05/06/2017 06:08:00 AM
Nhan9 Ngau Nhien
Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 9, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 9 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 8, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 9 dễ dàng.
05/06/2017 06:13:00 AM
Bang Nhan tu 6 den 9
Trang bài học này giúp các em ôn lại toàn bộ các bảng nhân đã học trong chương trình toán lớp 3.
Trước khi học trang này, các em phải THÀNH THẠO các bảng nhân: Nhân 6, nhân 7, nhân 8, nhân 9 trong các bài học trước.
Mỗi lần, chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong các bảng nhân trên. Nhiệm vụ của các em là click điền kết quả để có bài toán đúng.
05/06/2017 11:53:00 PM
Hotline: 0908 17 00 89
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây