Bàn học thông minh cho bé
Chia 6 Tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 6. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 6. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 6.
04/06/2017 06:25:00 AM
Chia 6 Ngau Nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 6 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 6. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
04/06/2017 06:28:00 AM
Chia 7 Tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 7. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 7. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 7.
04/06/2017 06:41:00 AM
Chia 7 Ngau Nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 7 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 7. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
04/06/2017 10:37:00 PM
Chia 8 Tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 8. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 8. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 8.
04/06/2017 11:15:00 PM
Chia 8 Ngau Nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 8 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 8. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
04/06/2017 11:18:00 PM
Chia 9 tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 9. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 9. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 9.
04/06/2017 11:21:00 PM
Chia 9 Ngau Nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 9 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 9. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
04/06/2017 11:24:00 PM
Hotline: 0908 17 00 89
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây