Bàn học thông minh cho bé
Chia2 tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 2. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 2. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 2.
03/06/2017 10:48:00 PM
Chia2 ngau nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 2 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 2. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
03/06/2017 10:54:00 PM
Chia3 tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 3. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 3. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán. Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 3. Rất đơn giản!
04/06/2017 03:54:00 AM
Chia3 ngau nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 3 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 3. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
04/06/2017 04:06:00 AM
Chia4 tuan tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 4 trong chương trình toán lớp 2. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 4. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 4.
04/06/2017 04:16:00 AM
Chia4 ngau Nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 4 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 4. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
04/06/2017 05:03:00 AM
Chia5 Tuan Tu
Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 5. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 5. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 5.
04/06/2017 05:54:00 AM
Chia5 Ngau Nhien
Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 5 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 5. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.
04/06/2017 05:56:00 AM
Toán lớp 2: Tìm số BỊ CHIA (ôn tập)
Trang này giúp các em thực hành bài toán Tìm Số Bị Chia trong chương trình toán lớp 2.
Trước khi thực hiện trang này, các em phải học thuộc các bảng nhân và các bảng chia ở các bái học trước.
12/06/2017 06:49:00 AM
Hotline: 0908 17 00 89
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây