Viết Số Đo Chiều Dài Dưới Dạng Số Thập Phân (cách 1)

Để viết một số đo chiều dài dưới dạng số thập phân, ta thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Viết số đo đó dưới dạng một hỗn số.

- Bước 2: Viết hỗn số được hình thành ở bước dưới dạng số thập phân bằng cách:

  • Phần Nguyên của hỗn số làm phần nguyên của số thập phân.
  • Phần phân số của hỗn số (là các phân số thập phân) là phần thập phân của số thập phân kết quả.
  • Phần nguyên và phần thập phân cách nhau bởi dấu phảy (hoặc dấu chấm). 

Mời các em xem video hướng dẫn dưới đây:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top