Trừ số thập phân Không Cần Nhớ, Trả

Việc thực hiện phép tính trừ số thập phân, cũng như trừ số tự nhiên, thực ra chúng ta không cần nhớ và trả.

Việc NhớTrả nó không giải thích được bản chất toán học của phép tính trừ.

Video sau đây sẽ hướng dẫn các em thực hiện phép tính trừ số thập phân rất đơn giản:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top