Phép trừ số thập phân (Bài 1)

Cách thực hiện phép trừ số thập phân hoàn toàn giống với cách thực hiện phép cộng số thập phân. Tức là, các em cũng viết các số thập phân theo cột sao cho:

  • Dấu phảy thập phân thẳng cột với nhau
  • Phần mười thẳng cột với phần mười, phần trăm thẳng cột phần trăm...
  • Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục...

Sau đó thực hiện phép tính trừ từ phải sang trái, giống như trừ số tự nhiên. Đến vị trí dấu phảy thập phân, ta viết dấu phảy ở số kết quả.

Mời các em xem video hướng dẫn sau đây để nắm rõ cách trừ các số thập phân với nhau:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top