Nhân Số Thập Phân Với Số Tự Nhiên

Để nhân một số thập phân với một số tự nhiên, ta áp dụng cách nhân giống như nhân các số tự nhiên với nhau.

Sau khi có kết quả, đếm xem ở số thập phân có bao nhiêu chữ số thập phân thì ta tính từ Phải sang Trái của số kết quả bấy nhiêu chữ số và đặt dấu phảy thập phân ở vị trí đó.

Mời các em xem video hướng dẫn cách nhân số thập phân với số nguyên sau đây:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top