Mối Liên Hệ Giữa Hỗn Số Và Số Thập Phân

Một hỗn số có thể viết dưới dạng một số thập phân. Ngược lại, một số thập phân cũng có thể viết dưới dạng một hỗn số.

- Khi chuyển một số thập phân thành hỗn số thì:

  • Phần nguyên của số thập phân bằng phần nguyên của hỗn số.
  • Phần thập phân của của số thập phân được chuyển thành phân số bằng cách viết phần thập phân dưới dạng phân số thập phân (có mẫu số là 10, 100, 1000...). Sau đó rút gọn  phân số đó về phân số tối giản (nếu có thể), ta sẽ được phân phân số của hỗn số.

- Khi chuyển một hỗn số thành số thập phân thì:

  • Phần nguyên của hỗn số bằng phần nguyên của số thập phân.
  • Phần phân số của hỗn số được biến đổi thành phân số thập phân. Từ đó chúng ta có thể xác định được các giá trị phần mười, phần trăm, phần ngàn... ở phần thập phân của số thập phân.

Mời các em xem các ví dụ minh họa trong video sau đây:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top