Khái Niệm Số Thập Phân

Số thập phân là cách viết khác của hỗn số. Phần nguyên và phân phân số của một hỗn số được viết khác đi, cách nhau bởi dấu phảy (,) hoặc dấu chấm (.).

Video sau đây sẽ trình bày cách hình thành số thập phân từ hỗn số như thế nào.

 

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top