Cộng Nhiều Số Thập Phân

Cách cộng nhiều số thập phân cũng giống như cộng 2 số thập phân với nhau. Những điều cần lưu ý là khi viết các số thập phân theo cột, các em phải đặt dấu phảy thập phân thẳng hàng với nhau. Hàng đơn vị, thẳng với hàng đơn vị; Hàng chục, thẳng với hàng chục... Ở phần thập phân thì phần mười thẳng với phần mười, phần trăm thẳng với phần trăm...

 

Mời các em xem video mình họa sau đây:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top