Chia Số Thập Phân Cho Số Tự Nhiên

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên giống như cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Khi hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia (chữ số đầu tiên sau dấu phảy), các em đặt dấu phảy ở phần kết quả và tiếp tục chia.

Video bên dưới hướng dẫn các em thực hiện bài toán chia này:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top