Quy Đồng Mẫu Số

Để Quy Đồng Mẫu Số các phân số, dựa vào các cách nhận biết chia hết cho các số, ta chọn một số, sao cho số đó chia hết cho các mẫu số.

Áp dụng tính chất bằng nhau của phân số, ta nhân các phâ số với thương số của phép chia mẫu số chung cho mẫu số tương ứng để được các phân số có cùng mẫu số chung (Quy Đồng Mẫu Số).

Mời các em xem video sau:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top