Phép Trừ Phân Số

Muốn thực hiện phép tính trừ các phân số với nhau, ta cũng phải Quy Đồng Mẫu Số các phân số.

Để quy đồng mẫu số các phân số, ta chọn một số sao cho số đó đồng thời chia hết cho cả hai mẫu số. Mời các em xem video bài giảng sau đây về cách trừ các phân số với nhau:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top