Phép cộng phân số

Để quy đồng mẫu số các phân số, trước hết, chúng ta phải tìm được một số, sao cho số đó chia hết cho cả hai mẫu số của hai phân số.  Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top