Phân Số Bằng Nhau

 Khi NHÂN hoặc CHIA cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số, ta được phân số mới bằng với phân số đã cho.

 

 

 

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top