Giải toán Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu (1)

Video hướng dẫn giải một số bài toán Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của nó.

Các em có thể tìm hai số theo một trong các cách sau:

Cách 1:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Cách 2:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số Bé = Tổng - Số lớn

Cách 3:

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Số lớn = Tổng - Số bé

MỜi các em xem video hướng dẫn!

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top