Cộng Nhiều Phân Số

Thực hiện phép tính Cộng Nhiều Phân Số cũng giống như cộng hai phân số với nhau. Điều khó nhất trong các bài toán này là việc xác định một số làm mẫu số chung cho tất cả các mẫu số.

Video sau đây sẽ giúp các em dễ dàng thực hiện điều đó.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top