Chia Phân Số Bằng Cách Quy Đồng Mẫu Số

Khi thực hiện phép tính chia các phân số với nhau, ta có thể Quy Đồng Mẫu Số các phân số đã cho.

Sau khi quy đồng mẫu số, phân số kết quả chính là hai tử số của hai phân số (lấy tử số của phân số thứ nhất làm tử số của phân số kết quả và tử số của phân số thứ hai làm mẫu số của phân số kết quả).

Mời các em xem video!

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top