Chia Phân Số Bằng Cách Nhân Phân Số Thứ Hai Đảo Ngược

Thực hiện phép tính chia phân số bằng cách giữ nguyên phân số thứ nhất và nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Với cách chia này, tử số và mẫu số của phân số kết quả sẽ tăng lên nhiều lần. Sau khi có phân số kết quả, các em có thể phải thực hiện bước rút gọn phân số để đưa phân số kết quả về phân số tối giản.

Mời các em xem video hướng dẫn!

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top