Bài Toán Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Hiệu

Cho 2 số a, b nào đó. Chúng ta biết được tổng số a + b và hiệu số a - b. Công việc là chúng ta tìm 2 số a, b là bao nhiêu. Đó là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

Video này hướng dẫn các em từng bước để xác định hai số a, b trong bài toán nói trên.

Mời các em xem video!  Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top