So Sánh Giá Trị Biểu Thức

So sánh biểu thức là xét xem các biểu thức như thế nào với nhau. Biểu thức này có giá trị bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn biểu thức kia.

Để so sánh các biểu, trước hết, ta tính giá trị các biểu thức. Dùng kết quả tính được để đưa ra kết luận cuối cùng của bài toán.

Video sau đây sẽ hướng dẫn các em việc so sánh các biểu thức với nhau.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top