So Sánh Biểu Thức Nâng Cao

Nếu một biểu thức có chứa các dấu ngoặc, chúng ta thực hiện các biểu thức trong dấu ngoặc trước. Sau đó đến các phép tính Nhân, Chia, Cộng, Trừ.

Mời các em xem video sau đây:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top