Phép Trừ Hỗn Số Với Hỗn Số

Trừ các hỗn số với nhau, ta có thể thực hiện theo 2 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Đổi các hỗn số ra phân số rồi thực hiện phép trừ trên các phân số với nhau.

- Cách 2: Trừ phần nguyên với phần nguyên, trừ phần phân số với phần phân số.

(Cách này khá hay và đơn giản, phù hợp với thực tế hơn. Chỉ có một ít phức tạp, đó là khi phần phân số của số số bị trừ nhỏ hơn phần phân số của số trừ, ta phải MƯỢN 1 ở phần nguyên của số bị trừ, cộng với phần phân số của nó và thực hiện phép tính trừ bình thường).

Mời các em xem video hướng dẫn bên dưới!

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top