Phép Cộng Có Nhớ Trong Phạm Vi 10.000 (Bài 1)

Việc thực hiện phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 10000 cũng giống như việc thực hiện phép tính cộng có nhớ ở những phạm vi nhỏ hơn mà các em đã học trong chương trình toán lớp 2.

Chúng ta cũng cộng từ phải sang trái (bắt đầu từ hàng đơn vị). Khi kết quả lớn hơn 10, ta ghi giá trị hàng đơn vị của kết quả vào hàng hiện tại và "nhớ 1" (cộng thêm 1) vào hàng lớn hơn. Tiếp tục cộng như thế cho đến hàng cuối cùng của các số hạng của bài toán đã cho.

Video sau đây hướng dẫn các em thực hiện bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 10000.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top