Nhân Số Có 4 Chữ Số Với Số Có 1 Chữ Số

Khi nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, ta thực hiện tương tự như cách nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

Video sau đây sẽ hướng dẫn các em thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top