Nhân Số Có 3 Chữ Số Với Số Có 1 Chữ Số

Cách nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số cũng giống với nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.

Chúng ta cũng nhân từ phải sang trái. Bắt đầu nhân từ hàng đơn vị, đến hàng chục rồi đến hàng trăm. Ở mỗi bước nhân, nếu kết quả lớn hơn 10, ta nhớ sang hàng lớn hơn.

Mời các em xem video:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top