Chia Số Có 2 Chữ Số Cho Số Có 1 Chữ Số (Có Dư)

Các bài toán chia với phần dư = 0 gọi là phép chia hết (phép chia không có dư).

Phép chia có phần dư khác với số 0 gọi là phép chia có dư.

Video này hướng dẫn các em thực hiện phép tính chia một số có 2 chữ số cho một số có 1 chữ số, có dư.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top