Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân

Như trong Video Phép Chia Một Số Tự Nhiên Cho Một Số Thập Phân, các em luôn ghi nhớ một điều: Số Chia luôn luôn phải là một số tự nhiên.

Do đó, dù bài học là: Chia Cho Số Thập Phân thì trước khi thực hiện phép chia, bắt buộc các em phải chuyển số chia thành số tự nhiên.

Khi nhân số chia với 10, 100, 1000... để chuyển thành số tự nhiên thì ta cũng phải nhân số bị chia với 10, 100, 1000... Sau đó thực hiện phép chia giống như các chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

Mời các em xem video hướng dẫn sau đây:

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top