2 Cách Cộng Các Hỗn Số Với Nhau

Để cộng các hỗn số với nhau, chúng ta có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Đổi các hỗn số ra phân số rồi thực hiện phép cộng trên các phân số vừa đổi được.

- Cách 2: Cộng phần nguyên với phân nguyên, phần phân số với phần phân số.

   Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Top