Toán lớp 1

Phần này bao gồm toàn bộ chương trình toán lớp 1 theo sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hiện hành. Nội dung phần học này gồm hàng trăm video hướng dẫn lý thuyết và giải các bài toán mẫu và hàng trăm trang bài tập thực hành các phép tính Cộng, Trừ.

Chương trình học