Thiết kế web360do
Bài 1 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: B, V, E

Bài 1 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: B, V, E

 04:55 24/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm, vần B, V, E. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các từ đơn như: Bé, Vẽ, Ve, Bè, Bẻ, Bẹ.
07 M N

Bài 7 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: M, N

 09:07 25/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm M, N kết hợp với một số vần đã học trước đó để tạo thành các tiếng hoặc các từ. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ gồm 2 tiếng như: Bó mạ, ca nô...
03 O c

Bài 3 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: O, C

 22:35 24/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm, vần C, O. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ được ghép từ âm C với vần O hoặc ghép từ các âm/vần đã học trước đó.
04 O O

Bài 4 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: O, Ơ

 23:19 24/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm Ô, Ơ. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ được ghép từ các âm/vần đã học ở các bài trước với vần Ô, Ơ.
05 OnTap 01

Bài 5 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập các âm, vần: B, H, L, C, O, Ô, Ơ...

 23:44 24/04/2017

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 đến bài 4. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một tiếng/từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần. Học hết 15 từ trong bài này, các em sẽ được tặng 1 bài hát rất hay.
06 Vo O li

Bài 6 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: A, I

 04:27 25/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần A, I, kết hợp với một số âm, vần đã học trước đó.
Trong bài học này, các em cũng được luyện đọc các từ có chứa vần A,I. Cuối bài học, các em luyện đọc câu đơn chúa âm A và âm I.
05 OnTap 01

Bài 9 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập phần 1

 23:57 25/04/2017

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 đến bài 8. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc. Sau đó, kéo các âm, vần vào vị trí yêu cầu để hoàn thành ghép vần từ đã nghe được.
12 Lo xo

Bài 3 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: X, CH

 22:38 26/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần X, CH. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa X, CH và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Chả cá, Lò xo, Xe bò...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa âm X, CH.
13 S R

Bài 4 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: S, R

 00:00 27/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần S, R. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần các tiếng/từ đơn với các âm S, R và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Chữ số, Rễ mạ, Cá rô...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn sau: "Dì tư chở rổ sò..."
Bài 5 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: K, KH

Bài 5 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: K, KH

 03:40 27/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần K, KH. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn chứa âm K, KH và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Khe đá, Lá khô, Rổ khế...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa K. KH.
05 OnTap 01

Bài 6 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập.

 04:34 27/04/2017

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 5 - phần 2. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần từ đã nghe được.
16 ph

Bài 7 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: PH, NH

 05:52 27/04/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần PH, NH. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn chứa âm PH, NH và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Nhổ cỏ, Nha sĩ...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa PH, NH.
Bài 2 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AU, ÂU

Bài 2 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AU, ÂU

 03:34 08/05/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần AU ÂU. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần AU và ÂU và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Trái bầu, Cây cau, Lau nhà... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 2câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần AU, ÂU.
Bài 5 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IÊU, YÊU

Bài 5 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IÊU, YÊU

 06:24 09/05/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần IÊU, YÊU. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần IÊU và YÊU và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Thả diều, Già yếu, Vải thiều... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần IÊU, YÊU.
Bài 6 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ƯU, ƯƠU

Bài 6 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ƯU, ƯƠU

 23:33 09/05/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần ƯU, ƯƠU. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần ƯU và ƯƠU và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Con Khướu, Trái lựu... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần ƯU, ƯƠU.
Bài 7 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AN, ON

Bài 7 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AN, ON

 23:16 15/05/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần AN, ON. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần AN và ON và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Lon sữa, Nhà sàn, Thợ hàn... Cuối bài học, các em luyện đọc 1 câu chứa vần AN, ON.
Bài 9 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ĂN, ÂN

Bài 9 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ĂN, ÂN

 00:02 17/05/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần ĂN, ÂN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần ĂN và ÂN và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Trái mậm, Thợ lặn, Múa lân... Cuối bài học, các em luyện đọc 1 câu chứa vần ĂN, ÂN.
05 OnTap 01

Bài 10 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập

 04:17 17/05/2017

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 9 - phần 3. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc. Sau đó, kéo các âm, vần vào vị trí yêu cầu để hoàn thành ghép vần từ đã nghe được.
Phan4 02

Bài 2 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: EN, ÊN

 22:25 17/05/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần EN, ÊN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ được ghép từ các âm/vần đã học ở các bài trước với vần EN, ÊN. Ngoài ra, các em luyện đọc các từ: Lá sen, Con nhện, Thói quen... Cuối bài, các em luyện đọc câu, trong đó có các từ chứa vần EN, ÊN.
Phan4 03

Bài 3 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IN, UN

 22:56 17/05/2017

Bài học này giúp các em làm quen với các vần IN, UN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ được ghép từ các âm/vần đã học ở các bài trước với vần IN, UN. Ngoài ra, các em luyện đọc các từ: Xin lỗi, Con giun, Mưa phùn... Cuối bài, các em luyện đọc câu, trong đó có các từ chứa vần IN, UN.
Hotline: 0908 17 00 89
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây