toán5

Video 11: Hướng dẫn cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân

 19:42 13/06/2020

Để chuyển đổi một số đo thời gian sang một đơn vị thời gian khác, chúng ta nhân giá trị đó với 24 (nếu đổi từ ngày sang giờ), nhân với 60 (nếu đổi từ giờ sang phút hoặc từ phút sang giây). Dạng toán này đơn giản hơn so với việc đổi ngược lại.
Video này hướng dẫn các em thực hiện bài toán ngược đó một cách dễ dàng.

Video 10: Cộng số đo thời gian

Video 10: Cộng số đo thời gian

 20:09 03/06/2020

Cộng số đo thời gian cũng gần giống với cộng các số tự nhiên. Các em chỉ cần lưu ý: Nếu số giây lớn hơn 60 thì ta phải đổi ra phút. Nếu số phút lớn hơn 60 thì ta phải đổi ra giờ. Nếu số giờ lớn hơn 24 thì ta phải đổi ra ngày...

Toán lớp 4: Kỹ thuật cao cấp để sắp xếp các phân số

Toán lớp 4: Kỹ thuật cao cấp để sắp xếp các phân số

 20:29 19/04/2020

Video này sẽ hướng dẫn các em một phương pháp sắp xếp các phân số rất hay, bằng việc chia đoạn các phân số.
Qua phương pháp này, các em có thể áp dụng để sắp xếp đối với các bà toán có nhiều phân số.

toán5

Video 14: Tính Chiều Cao Mực Nước và Khoảng cách đến mặt hồ của một Hình Hộp Chữ Nhật

 20:20 23/03/2020

Video hướng dẫn giải bài toán Tính Chiều Cao Mực Nước và Tính Khoảng Cách từ mực nước đến mặt hồ

toán5

Video 14: Tính Chiều Cao Mực Nước và Khoảng cách đến mặt hồ của một Hình Hộp Chữ Nhật

 20:20 23/03/2020

Video hướng dẫn giải bài toán Tính Chiều Cao Mực Nước và Tính Khoảng Cách từ mực nước đến mặt hồ

Chương trình học