Bài 1: Luyện tập nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số (Toán lớp 3)

Trang này giúp các em luyện tập các bài toán Nhân Số Có 4 Chữ Số với Số Có Một Chữ Số trong chương trình toán lớp 3.
Để học được trang này, trước hết các em phải học thuộc các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước.

Nhan so co 4 chu so voi so co 1 chu so
 

Video hướng dẫn nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (Toán lớp 3)

Video này hướng dẫn các em thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ở trang bài học bên dưới.
Việc thực hành những bài toán nhân này cực kỳ đơn giản. Yêu cầu duy nhất là các em học thuộc các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9.

xedapj
 
Chương trình học