Bài 4: Luyện giỏi dạng toán: Xác định bài toán đúng theo hình ảnh cho trước (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục luyện tập các bài toán dạng: cho hình ảnh, xác định bài toán phù hợp nhất với hình ảnh đó.
Mỗi bài toán có nhiều hình ảnh mô tả. Các em xem kỹ hình ảnh và kéo vòng tròn vào các đáp án A, B hoặc C để chọn hình ảnh phù hợp với yêu cầu đặt ra.

04
 

Bài 3: Luyện thành thạo dạng toán: Xác định bài toán đúng theo hình ảnh cho trước (Toán lớp 1)

Trang này gồm nhiều bài toán. Mỗi bài toán có nhiều hình ảnh mô tả. Các em xem kỹ hình ảnh và kéo vòng tròn vào các đáp án A, B hoặc C để chọn hình ảnh phù hợp với yêu cầu đặt ra.
Đây là dạng toán trực quan, rất hay.

03
 

Bài 2: Luyện giải toán: Xác định bài toán đúng theo hình ảnh cho trước (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục luyện tập các bài toán dạng: cho hình ảnh, xác định bài toán phù hợp nhất với hình ảnh đó.
Mỗi bài toán có nhiều hình ảnh mô tả. Các em xem kỹ hình ảnh và kéo vòng tròn vào các đáp án A, B hoặc C để chọn hình ảnh phù hợp với yêu cầu đặt ra. Đây là dạng toán trực quan, rất hay.

02
 

Bài 1: Cách xác định bài toán đúng theo hình ảnh cho trước (Toán lớp 1)

Trang bài tập này gồm nhiều bài toán. Mỗi bài toán có nhiều hình ảnh mô tả. Các em xem kỹ hình ảnh và kéo vòng tròn vào các đáp án A, B hoặc C để chọn hình ảnh phù hợp với yêu cầu đặt ra.
Đây là dạng toán trực quan, rất hay.

01
 
Chương trình học