Bài 1: Vị trí theo thứ tự 1, 2, 3... (dạng 1) - Đã xem: 2984

Trang này luyện tập cho bé xác định 1 hình ảnh theo vị trí đã cho. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 10 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định xác định hình ảnh nào ở vị trí theo yêu cầu của bài toán.

   Bài học tiếp theo  


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học