Video 12: Toán lớp 5: Tổng hợp cách giải 3 dạng toán về TỶ SỐ PHẦN TRĂM

Kiến thức về Tỷ Số Phần Trăm trong chương trình toán lớp 5 là một trong những kiến thức khó, trừu tượng đối với nhiều học sinh.
Video này tổng hợp toàn bộ cách giải 3 dạng toán trên để các em dễ dàng hiểu và nắm bắt được:

Untitled 1
 

Video 11: Cách tính Tỷ Số Phần Trăm của 2 Số dễ hiểu nhất

Muốn tính tỷ số phần trăm của 2 số, ta lấy số thứ nhất CHIA cho số thứ hai.
Sau đó, lấy đến chữ số hàng trăm của kết quả trên ta sẽ được tỷ số phần trăm.

toán5
 

Video 10: GIẢI BÀI TOÁN BIẾT % CỦA MỘT SỐ. TÌM SỐ ĐÓ? (Toán lớp 5)

Chương trình toán lớp 5, có rất nhiều cách giải bài toán tìm một số khi biết % của số đó. Chúng tôi đã giới thiệu nhiều bài giảng về dạng này. Sau đây là 2 cách giải đơn giản và rất dễ hiểu, dễ nhớ dành cho các học sinh chuẩn bị ôn thi học kỳ.

Video 10: GIẢI BÀI TOÁN BIẾT % CỦA MỘT SỐ. TÌM SỐ ĐÓ? (Toán lớp 5)
 

Video 9: BIẾT % CỦA MỘT SỐ. TÌM SỐ ĐÓ? (Toán lớp 5)

Khi biết trước số % của một số. Tìm giá trị của số đó, có nghĩa là tìm 100% giá trị của số đó. Sau đây là bài toán minh họa cách tính giá trị một số nào đó khi cho biết được % của nó, bài toán được giải theo 2 cách, rất chi tiết. Mời các em xem bài giảng.

Video 9: BIẾT % CỦA MỘT SỐ. TÌM SỐ ĐÓ? (Toán lớp 5)
 

Video 8: Giải toán về Tỉ số phần trăm (05) (Toán lớp 5)

Có những bài toán muốn tìm giá trị 100% của nó phải tính giá trị 1% của nó trước. Cách này gọi là phương pháp rút về đơn vị (đã học ở lớp 3). Video sẽ giải bài toán theo phương pháp rút về đơn vị, và gợi ý cách giải bài toán theo nhiều cách khác rất hay.

pt1
 
Chương trình học