Trò chơi sắp xếp

Nội dung của phần này là các bài toán về sắp xếp từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn đến nhỏ. Việc sắp xếp trên, trong Website 360do.vn giống như một trò chơi: nhẹ nhàng, đơn giản mà trí tuệ.

Bài 3: Sắp xếp 6 số

Mời các em trổ tài sắp xếp các số từ nhỏ đến lớn sao cho số lần di chuyển ít nhất.
Việc sắp xếp này, trong Website 360do.vn giống như một trò chơi: nhẹ nhàng, đơn giản mà trí tuệ.

Bài 3: Sắp xếp 6 số
 

Bài 2: Sắp xếp 5 số

Mời các em tiếp tục sắp xếp các số từ nhỏ đến lớn.
Việc sắp xếp này, trong Website 360do.vn giống như một trò chơi: nhẹ nhàng, đơn giản mà trí tuệ.

Bài 2: Sắp xếp 5 số
 

Bài 1: Sắp xếp 4 số

Trang này giúp các em sắp xếp các số từ nhỏ đến lớn. Việc sắp xếp này, trong Website 360do.vn giống như một trò chơi: nhẹ nhàng, đơn giản mà trí tuệ.

01
 
Chương trình học