Bài 5: Phép cộng trong phạm vi 10 (Toán song ngữ lớp 1).

Để tăng cường thêm vốn từ vựng tiếng Anh về môn toán, làm quen với các phép toán trong tiếng Anh. Mời các em xem video bài học phép cộng trong phạm vi 10 với tốc độ chậm, vừa, và nhanh.

toanSN 5
 

Bài 4: Phép trừ trong phạm vi 10 TT (Toán song ngữ lớp 1).

Nhằm tăng cường và cũng cố thêm từ vụng tiếng Anh về các con số, và phép toán. Video hướng dẫn thêm một số ví dụ về phép trừ trong phạm vi 10 bằng tiếng Anh. Mời các em học trên video sau đây:

toanSN 4
 

Bài 3: Phép trừ trong phạm vi 10 (Toán song ngữ lớp 1).

Học toán tiếng Anh vừa biết làm toán vừa học được tiếng Anh . Cách học này giúp trẻ nhớ được phép toán và tiếng Anh cùng lúc một cách tự động . Video hướng dẫn phép trừ trong phạm vi 10 bằng tiếng Anh. Mời các em xem video.

toanSN 3
 

Bài 2: So sánh Lớn hơn, Nhỏ hơn, Bằng nhau (Toán song ngữ lớp 1).

Học toán bằng tiếng Anh, ngoài phải nhận dạng được từ ngữ đúng, cần phải nghe được cách phát âm tiếng Anh các từ của phép toán như: Cộng, trừ, dấu =, dấu >, dấu <. Mời các em xem bài học so sánh lớn, nhỏ và bằng nhau.

toanSN 2
 

Bài 1: Phép cộng trong phạm vi 5 (Toán song ngữ lớp 1).

Ngày nay toán Song ngữ Việt- Anh là một nhu cầu cần thiết, một số trường Tiểu học đã đưa nội dung này vào giảng dạy từ lớp 1. Sau đây là video hướng dẫn phép cộng trong phạm vi 5 bằng tiếng Anh. Mời các em xem và đọc theo bài học.

toanSN 1
 
Chương trình học