Video 6: So sánh giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao (Toán lớp 3)

Nhằm cũng cố, và nâng cao kỹ năng tính toán các dạng toán về biểu thức cho thành thạo. Video bài giảng hướng dẫn thêm cách giải nhiều ví dụ khó hơn về dạng so sánh các giá trị biểu thức, Mời các em xem bài giải.

Video 6: So sánh giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao (Toán lớp 3)
 

Video 5: So sánh giá trị biểu thức (Toán lớp 3)

So sánh giá trị biểu thức là làm gì? Muốn so sánh, phải tính được giá trị của biểu thức đó. Bài giảng hỗ trợ, và cũng cố kiến thức về tính giá trị biểu thức, đây là phần kiến thức học sinh thường gặp nhiều nhầm lẫn khi tính toán. Mời xem hướng dẫn.

Video 5: So sánh giá trị biểu thức (Toán lớp 3)
 

Video 4: Cách Tính giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao 2 (Toán lớp 3)

Khi các biểu thức có nhiều phép tính, nhiều dấu ngoặc, trong ngoặc có nhiều phép tính. Cách thực hiện có khác không? Những lưu ý nào quan trọng để tránh nhầm lẫn. Video sẽ hướng dẫn các bước thực hiện dạng biểu thức này.

Video 4: Cách Tính giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao 2 (Toán lớp 3)
 

Video 3: Cách Tính giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao 1 (Toán lớp 3)

Đối với các biểu thức có nhiều phép tính, phức tạp, có dấu ngoặc. Cách thực hiện phần nào trước, trong dấu ngoặc hay bên ngoài ? Phép tính nào trong ngoặc được ưu tiên trước? Video bài giảng trình bày các bước tính giá trị biểu thức rất hay.

Video 3: Cách Tính giá trị của biểu thức - Dạng nâng cao 1 (Toán lớp 3)
 

Video 2: Cách giải toán Tính giá trị của biểu thức (Toán lớp 3)

Cách tính giá trị biểu thức như thế nào? Phép tính ưu tiên nào được thực hiện trước trong một biểu thức? Nhân, chia, cộng hay phép trừ? Video hướng dẫn cách tính giá trị một số biểu thức đơn giản, qua nhiều ví dụ hay.

Video 2: Cách giải toán Tính giá trị của biểu thức (Toán lớp 3)
 
Chương trình học