Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là 0 (Toán lớp 4)

Trong phép nhân có một tính chất rất hay, và ứng dụng rất nhiều đó là tính chất kết hợp trong phép nhân. Tính chất này có đặc điểm gì? Áp dụng tính chất này để làm gì khi nhân với số có tận cùng bằng 0. Mời xem bài giảng.

Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là 0 (Toán lớp 4)
 
Chương trình học