Toán lớp 2: Tìm số hạng chưa biết (ôn tập)

Trang thực hành này giúp các em luyện tập bài toán: Tìm số hạng chưa biết trong một tổng số.
Chương trình tự động phát sinh một bài toán cộng. Trong đó có một số hạng chưa biết. Các em tìm số hạng này bằng cách lấy TỔNG SỐ - SỐ HẠNG ĐÃ BIẾT.

Tim so hang
 

Toán lớp 2: Tìm Số Trừ (Ôn tập)

Video hướng dẫn ôn tập Tìm Số Trừ trên website 360do.vn của chương trình Toán Lớp 2.
Mỗi lần, chương trình phát sinh 1 bài toán. Các em đọc kỹ bài toán và dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả.

Tim so tru
 

Toán lớp 2: Ôn tập Tìm Số Bị Trừ

Trang này giúp các em ôn tập TÌM SỐ BỊ TRỪ trong chương trình Toán Lớp 2.
Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh một bài toán. Các em dùng chuột click vào các số ở dưới để điền kết quả bài toán.

Tim so bi tru
 

Bài 5: Luyện giỏi tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán "Tìm một số hạng trong một tổng", "Tìm số bị trừ" "Tìm số trừ" trong chương trình toán lớp 2.
Chương trình sẽ hướng dẫn từng bước thực hiện bài toán. Để điền đáp số cho bào toán, các em dùng chuột kéo các số màu vàng vào các ô theo yêu cầu.

Bài 5: Luyện giỏi tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)
 

Bài 4: Luyện giỏi tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)

Thực hành dạng toán: Tìm số bị trừ, số trừ, số hạng trong chương trình Toán Lớp 2.
- Muốn tìm một Số Hạng, ta lấy Tổng Số trừ đi Số Hạng Đã Biết.
- Muốn tìm Số Bị Trừ, ta lấy Hiệu Số cộng với Số Trừ.
- Muốn tìm Số Trừ, ta lấy Số Bị Trừ trừ đi Hiệu Số.

Bài 4: Luyện giỏi tìm số bị trừ, số trừ, số hạng (Toán lớp 2)
 
Chương trình học