Video 6: Cách giải dạng Toán khó về tìm X - Nâng cao 5 (Toán lớp 3)

Đây là dạng khó, vế trái là biểu thức chứa ngoặc đơn có 2 phép tính, vế phải lại là 1 biểu thức. Cách giải là tính biểu thức bên phải trước, rồi quay về dạng nâng cao thứ 4. Mời xem bài giảng với nhiều ví dụ rất hay.

xedapj
 

Video 5: Cách giải dạng toán khó về tìm X - Nâng cao 4 (Toán lớp 3)

Vế trái là một biểu thức có ngoặc đơn, có 2 phép tính, vế phải là 1 số. Trường hợp này xem biểu thức có chứa X là một thành phần của phép tính còn lại. Chuyển về cách tính X như một dạng cơ bản. Mời xem cách giải cụ thể .

xedapj
 

Video 4: Cách giải dạng Toán tìm X ( Số trừ, Số bị trừ, Số chia, Số bị chia, Số hạng) - Nâng cao 3 (Toán lớp 3)

Nếu bài toán có vế trái là một biểu thức có 2 phép tính, vế phải cũng là một biểu thức. Dạng này phức tạp hơn dạng 2. Sau khi tính giá trị ở vế phải, chuyển vế trái về dạng 2 rồi tính. Mời xem cách giải chi tiết.

xedapj
 

Video 3: Cách giải dạng toán tìm X (Số hạng, Số chia, Số bị chia, Số trừ, Số bị trừ) - Nâng cao 2 (Toán lớp 3)

Khi vế trái là một biểu thức có 2 phép tính, về phải là một số. Lúc này thực hiện vế trái theo qui tắc: nhân, chia trước, cộng, trừ sau. Sau đó đưa về dạng căn bản . Cách thực hiện như thế nào. Mời xem video.

xedapj
 

Video 2: Cách giải dạng toán tìm X (Số chia, Số bị chia, Số trừ, Số bị trừ, số hạng) - Nâng cao 1 (Toán lớp 3)

Khi vế trái là một tổng, 1 hiệu, 1 tích... với X, vế phải là một biểu thức của 2 số. Trường hợp này chỉ cần tính giá trị biểu thức bên phải, sau đó chuyển đổi bài toán về dạng toán cơ bản rồi giải. Mời xem cách giải của từng trường hợp.

xedapj
 
Chương trình học