Video 9: Toán nâng cao - Tìm Hai Số và Trung Bình Cộng

Nhằm giúp cho học sinh nắm vững kiến thức và lý luận trong dạng toán tìm hai số, mở rộng thêm các hướng tư duy khác để giải quyết bài toán theo nhiều cách khác nhau. Bài toán bên dưới là dạng toán tìm hai số và cũng có thể giải theo cách Trung Bình Cộng. Mời các em xem bài giảng:

Video 9: Toán nâng cao - Tìm Hai Số và Trung Bình Cộng
 

Video 8: Hỗ trợ giải toán - Tìm 2 số khi biết Tổng và Hiệu

Dạng toán tìm 2 số khi biết Tổng và Hiệu là một trong các dạng toán có số câu hỏi của học sinh gởi về 360do.vn rất nhiều. Đây là một trong dạng toán có trong kỳ thi học kỳ. Đặc biệt là các bài toán tìm 2 số có liên quan đến kiến thức hình chữ nhật rất hay . Sau đây là cách giải một bài toán tìm 2 số như thế . Mời tất cả các em cùng xem.

CN1
 

Video 7: Bồi dưỡng học sinh giỏi - Tìm 2 số khi biết Tổng và Hiệu của nó (06) (Toán lớp 4)

Cho biết tuổi mẹ hơn con. Biết được tổng tuổi mẹ và con sau năm năm nữa. Tìm tuổi của hai mẹ con hiện tại? Vậy tổng tuổi của hai mẹ con hiện tại là bao nhiêu? Đây là dạng toán giúp rèn luyện kỹ năng giải toán, và nâng cao tư duy.

2soT&H7
 

Video 6: Dạng nâng cao - Tìm 2 số khi biết TỔNG và HIỆU của nó (05) (Toán lớp 4)

Dạng toán tìm hai số tương đối khó với nhiều học sinh. Có những trường hợp phải cần tìm tổng hoặc hiệu của hai số đó. Cách tìm đòi hỏi học sinh phải biết lý luận, và tư duy cao. Bài toán sau đây là dạng như thế.

2soT&H6
 

Video 5: Luyện giỏi toán Tìm 2 Số Khi Biết TỔNG và HIỆU Của Nó (04) (Toán lớp 4)

Một dạng toán khác tìm hai số khi biết tổng và hiệu, dạng này liên quan đến kiến thức về số trung bình cộng. Trung bình cộng có phải là tổng hai số hay không? Tìm tổng bằng cách nào? Bài giảng rất chi tiết trong video.

2soT&H5
 
Chương trình học