Tập đếm đến 3

Phần này giúp các bé tập đếm đến 3 với hình ảnh là các đồ vật, con vật, dụng cụ học tập... Với mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo vòng tròn vào các con số kết quả (dạng 1), hoặc kéo con số vào vòng tròn kết quả (dạng 2).

Bài 6: Tập đếm đến 3 (Lớp lá)

Trang này giúp các bé lớp Lá (Mẫu giáo lớn) tập đếm các đồ vật, con vật, trái cây, củ quả... trong phạm vị 3.

Bài 6: Tập đếm đến 3 (Lớp lá)
 

Bài 5: Tập đếm đến 3 (Lớp lá)

Trang này giúp các bé lớp Lá (Mẫu giáo lớn) tập đếm các đồ vật, con vật, trái cây, củ quả... trong phạm vị 3.

Bài 5: Tập đếm đến 3 (Lớp lá)
 

Bài 4: Tập đếm đến 3 (Lớp lá)

Trang này giúp các bé lớp Lá (Mẫu giáo lớn) tập đếm các đồ vật, con vật, trái cây, củ quả... trong phạm vị 3.

05
 

Bài 3: Tập đếm đến 3 (Lớp lá)

Mời các em tiếp tục tập đếm đến 3. Với mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo vòng tròn vào đáp số đúng.

03
 

Bài 2: Tập đếm đến 3 (Lớp lá)

Trang này giúp các bé lớp Lá (Mẫu giáo lớn) tập đếm các đồ vật, con vật, trái cây, củ quả... trong phạm vị 3.

02
 
Chương trình học