Video 25: Bài toán "CỰC DỊ" về Phép Cộng Số Thập Phân | Luyện thi vào lớp 6, trường chuyên.

Video này hướng dẫn các em giải một bài toán Cộng Số Thập Phân trong chương trình toán lớp 5 luyện thi vào lớp 6 trường chuyên. Cách giải bài toán này khác với cách giải thông thường mà các em thường sử dụng.

Untitled 1
 

Video 24: Giải các bài toán hay về số thập phân

Hướng dẫn giải một số bài toán hay về số thập phân có liên quan đến kiến thức Tìm 2 số

Toan5 thu nho
 

Video 23: "KHÔNG CHIA ĐƯỢC CHO SỐ THẬP PHÂN" là Cách dễ nhớ nhất khi Chia Số Thập Phân

Để thực hiện phép chia cho số thập phân, ta biến đổi số chia thành số tự nhiên bằng cách nhân số chia với 10, 100, 1000... Khi đó, ta cũng nhân số bị chia với 10, 100, 1000... Sau đó thực hiện phép chia số tự nhiên bình thường

toán5
 

Video 22: Hướng dẫn giải một số bài tập Viết số đo chiều dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (Toán lớp 5)

Kiến thức về hỗn số, phân số thập phân rất quan trọng trong chương trình toán lớp 5.
Việc biến đổi một số đo chiều dài hoặc số đo khối lượng thường qua khâu trung gian là Hỗn Số. Từ hỗn số có phần phân số là Phân Số Thập Phân, các em dễ dàng viết thành số thập phân.
Hiểu rõ về số thập phân, các em sẽ nắm được kiến thức về Tỷ Số Phần Trăm.

Video 22: Hướng dẫn giải một số bài tập Viết số đo chiều dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (Toán lớp 5)
 

Video 21: Hướng dẫn cách viết Số Đo Khổi Lượng dưới dạng Số Thập Phân (Toán lớp 5)

Để viết một số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, ta thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1 - Viết số đo khối lượng thành Hỗn Số, có phần phân số là Phân Số Thập Phân.
Bước 2 - Viết hỗn số thành Số Thập Phân

Video 21: Hướng dẫn cách viết Số Đo Khổi Lượng dưới dạng Số Thập Phân (Toán lớp 5)
 
Chương trình học