Bài 6: Luyện giỏi: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1) - Đã xem: 5276

Trang này giúp các em luyện tập các bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1 .
Để thực hiện 1 bài toán, các em chỉ cần kéo các dấu >, <, = vào vị trí vòng tròn sao cho bài toán có kết quả đúng. Nếu làm sai, các em có thể chọn lại kết quả khác.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học