Bài 10: Dạng nâng cao: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

Dạng bài tập ở trang này như sau: Cho trước một bài toán. Các em tính ra kết quả của nó. Sau đó chọn một bài toán khác có kết quả bằng với bài toán vừa tính. Sau đó dùng chuột kéo bài toán được chọn vào ô hình chữ nhật bên phải bài toán vừa tính.

Chon03
 

Bài 9: Ôn luyện: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập về dạng toán: Cho trước một bài toán, các em tính ra kết quả của nó. Sau đó chọn một bài toán khác có kết quả bằng với bài toán vừa tính và dùng chuột kéo bài toán được chọn vào ô hình chữ nhật bên phải bài toán vừa tính.

Chon02
 

Bài 8: Ôn luyện: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

Dạng bài tập ở trang này như sau: Cho trước một bài toán. Các em tính ra kết quả của nó. Sau đó chọn một bài toán khác có kết quả bằng với bài toán vừa tính. Sau đó dùng chuột kéo bài toán được chọn vào ô hình chữ nhật bên phải bài toán vừa tính.

Chon01
 

Bài 7: Ôn luyện: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

Luyện tập các bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1 .
Để thực hiện 1 bài toán, các em chỉ cần kéo các dấu >, <, = vào vị trí vòng tròn sao cho bài toán có kết quả đúng. Nếu làm sai, các em có thể chọn lại kết quả khác.

Ss Bai7
 

Bài 6: Luyện giỏi: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

Trang này giúp các em luyện tập các bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1 .
Để thực hiện 1 bài toán, các em chỉ cần kéo các dấu >, <, = vào vị trí vòng tròn sao cho bài toán có kết quả đúng. Nếu làm sai, các em có thể chọn lại kết quả khác.

Ss Bai6
 
Chương trình học