Video 2: Giải bài tập: Số lớn gấp mấy lần số bé? Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? (Toán lớp 3)

Để hiểu rõ hơn về số bé bằng một phần mấy số lớn, hoặc số lớn gấp mấy lần số bé. Sau đây là một ví dụ về bài toán câu cá rất hay. Trong ví dụ có 3 số được so sánh với nhau. Mời xem video.

Video 2: Giải bài tập: Số lớn gấp mấy lần số bé? Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? (Toán lớp 3)
 

Video 1: Bài giảng: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn (Toán lớp 3)

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, hay số lớn gấp mấy lần số bé? Là một khái niệm tương đối mới. Những khái niệm này sẽ được diễn giải bằng sơ đồ qua ví dụ rất rõ ràng, dễ hiểu. Mời các em xem video bài giảng.

Toan 3 sobesolon 1
 
Chương trình học